Home

Welkom op de website van EHBO vereniging Maasdijk!

Onze vereniging bestaat sinds het jaar 1933. Door de jarenlange inzet van vrijwilligers en leden is de EHBO vereniging uitgegroeid tot wat het nu is.

Het doel van onze vereniging is het vergroten van het aantal gekwalificeerde mensen dat eerste hulp kan verlenen. Dit doen wij door het organiseren van cursussen en het jaarlijks bijscholen van eerste hulp verleners.

Naast scholing en voorlichting kan onze vereniging ook benaderd worden voor eerste hulpverleners bij (sport) evenementen.

Meer informatie zie je op de daarvoor bestemde pagina's.